Škola v pohodlí domova

Škola v pohodlí domova

Domácí výuku volí rodiče pro své dítě z nejrůznějších důvodu. Nejčastějšími důvody jsou například postižení dítěte, kvůli kterému se z nejrůznějších důvodů nemůže do školy dostavovat, nevhodné rozdělení vyučování nebo se rodiče tohoto dítěte obávají posměchu a následnému vyřazení z kolektivu, nesouhlas s celkovou formou vzdělávacího systému ale třeba i stoupenci nejrůznějších církví, kteří nepodporují toto vzdělávání, velice sportovně nadané děti, které trénují klidně i několik hodin denně, takže nemohou dodržovat stanovenou školní docházku, ale třeba i děti zažívající šikanu nebo rodiny se složitou finanční situací.
Domácí výuka
Individuální vzdělávání je v České republice povoleno od roku 2005. Žák může být doma vyučován zákonným zástupcem nebo najatým pedagogem. Abyste své dítě mohli vzdělávat doma, musíte požádat o schválení základní školu, na kterou bylo dítě přijato. Nutností u výuky žáka na prvním stupni základní školy, je dosažení středoškolského vzdělání ukončeného maturitní zkouškou u jeho vyučujícího a vysokoškolského vzdělání pak u výuky žáka na druhém stupni. Aby bylo ověřeno, že se dítě doma opravdu pečlivě věnuje studiu a nezanedbává jej, musí, co půl roku podstupovat testy na probrané učivo na své základní škole. Kdyby dítě u zkoušek neobstálo, většinou dochází k tomu, že ředitel příslušné školy domácí vzdělávání zruší.
spolužáci ve škole
Dětí v domácím vzdělávání rok od roku přibývá. Spousta lidí se ale neustále nemůže shodnout na tom, zda se jedná o opravdu dobrou věc. Prospěšnou stánku věci tvoří fakt, že tempo výuky se přizpůsobuje tomu, jak jej dítě chápe, uplatňuje se individuální přístup a různé metody vzdělávání, které vašemu dítěti vyhovují, dítě se nedostává do kolektivu nemocných dětí a rodiče jim vštěpují hodnoty, které oni sami pokládají za důležité a prospěšné do života.
Výuka dítěte
Nevýhodou je, že se dítě nedostane do kolektivu svých spolužáků, a tak nemá možnost socializace a poté se může stát, že bude mít se začleněním do kolektivu velký problém. Další věcí na zvážení je, zda má rodič opravdu vlohy k tomu, aby se mohl proměnit v učitele a předal dítěti potřebné informace. Důležité je také zmínit, že tuto formu výuky si často mohou dovolit pouze rodiče, kteří mají velké množství volného času a dostatek finančních prostředků.

Smoothie maker jako záchrana dnešní doby Obývají pokoj, je reprezentativní místnost