Technický svět

Technický svět


Technika a další vymoženosti jsou nyní úplnÄ› vÅ¡ude. Technika je po celém svÄ›tÄ› a já si myslím, že kdyby nebyla technika, tak vlastnÄ› ani nemůžu Äíst a psát tento Älánek a nemohla bych snad ani Äíst elektronické knihy. I když mnoho lidí stále dává pÅ™ednost takovým knihám, které jsou právÄ› tiÅ¡tÄ›né a dají se vzít v ruce, také abych se pÅ™iznala, tak já mám radÄ›ji takové knihy, které také mohou si vzít do ruky a držet je například i normálnÄ› v ruce.

Co vás baví na technice?

Nemám ráda moc elektronické ÄteÄky, i když mám také doma dvÄ› a to hlavnÄ› kvůli tomu, tÅ™eba když jsem v práci, kde využíváme také elektronické ÄteÄky. A využíváme je v práci kvůli tomu, že pÅ™edÄítáme právÄ› starým seniorům, kteří právÄ› už nemůžou držet knihu v ruce. TÅ™eba jim to jednoduÅ¡e nejde a tak chtÄ›jí také nÄ›koho, který by jim pÅ™edÄítal. Proto je opravdu technika v tomhle smÄ›ru nepostradatelná a velice nám lidem pomáhá. A to hlavnÄ› seniorům. Také je tady potom taková technika, která právÄ› dÄ›lá radost hlavnÄ› malým dÄ›tem.

Bez techniky to už nejde.

A to je například taková, že existují opravdu krásné interaktivní hraÄky, které využívají hlavnÄ› dÄ›ti. Jsou i takové interaktivní hraÄky, což pÅ™ipomíná jako malý notebook anebo poÄítaÄ. PrávÄ› tady se dÄ›ti uÄí také to, jak pak v budoucnu zacházet s poÄítaÄem. A co si myslíte vy o poÄítaÄích a o dÄ›tech? Dovolili byste malým dÄ›tem to, aby si hráli s poÄítaÄem a nebo s mobilním telefonem? Já jsem naprosto liberální, mám dvÄ› malé dÄ›ti a moje dvÄ› malé dÄ›ti už snad mají od ÄtyÅ™ nebo od pÄ›ti let mobilní telefon a také notebook. Já si myslím, že dÄ›ti by nemÄ›ly být omezovány v elektronice a v technice, když je dvacáté první století. Podle mého názoru toto století je takové technické období a podle mého názoru by se právÄ› lidé mÄ›li vzdÄ›lávat více v technice, aby tomu lépe porozumÄ›li, a proto nechápu, proÄ by malé dÄ›ti mÄ›ly být také drženy od toho.  

Veškerý náš sortiment je vysoce kvalitní Jak je to s dovolenou, když člověk pracuje?