Anglická konverzace Vás přesvědčí, že nestačí umět pouze slovíčka a gramatiku


DostateÄná slovní zásoba je zajisté nutná, ale pokud budete mít strach mluvit, tak Vám nepomůže ani znalost nÄ›kolika stovek cizích slovíÄek. StejnÄ› ze sebe nedostanete ani jednu vÄ›tu. To samozÅ™ejmÄ› platí i v případÄ› gramatiky. Když se na dovolené dostanete do krizové situace, tak Vám bude nejspíš nÄ›jaký pÅ™edpřítomný nebo pÅ™edminulý Äas naprosto ukradený. Budete si potÅ™ebovat nutnÄ› zavolat pomoc. Dokážeme Vás rozmluvit díky revoluÄnímu kurzu po telefonu.

Ve stresu nejste schopna zformulovat ani jednu větu

KlidnÄ› se k tomu pÅ™iznáte. UÄíte se cizí jazyk už nÄ›kolik let, ale v krizových situacích se chováte jako ukázkový zaÄáteÄník, který pouze hledí a nic neříká. Pokud chcete tento stav zmÄ›nit, tak máte jedineÄnou příležitost. RevoluÄní anglická konverzaceje vhodná pro vÅ¡echny jedince. Je úplnÄ› jedno, jestli jste zaÄáteÄník nebo pokroÄilý student. Vyberete si úroveň podle VaÅ¡ich souÄasných znalostí a pustíte se s chutí do mluvení. VÅ¡e probíhá po telefonu a pÄ›knÄ› z pohodlí VaÅ¡eho domova. Online kurzy jsou skvÄ›lé.

Kontrola elektřiny Jaké výhody má přepravka plastová